Reklamační řád

Reklamační řád internetového 
obchodu Vrácení zboží ve 14ti denní lhůtě
 • V případě, že nebudete spokojeni s výrobkem ze sortimentu internetového obchodu https://wooddecorations.cz/ máte právo jej vrátit bez udání důvodu do 14ti kalendářních dnů od vystavení daňového dokladu. 

• Vracené zboží (kompletní balení včetně původního obalu) dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy zpět k nám. 

• Pokud byli se zakoupeným zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávacíjím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. Pokud z jakéhokoliv důvodu není možné poskytnuté dárky také vrátit, má prodávající (osoboa samostatně výdělečně činná, pan Alexandr Ivanov, IČ: 09146440). právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

 • Peníze za vrácené zboží zasíláme na Vámi uvedený bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od převzetí zakoupeného zboží nebo průkaznému materiálu, že zboží prodavajícímu bylo odesláno a to na naši adresu. V případě vrácení zboží ve 14ti denní lhůtě nemá zákazník nárok na úhradu nákladů souvisejících s přepravou (poštovné, či balné). 

Reklamace zásilky poškozené při přepravě 

V souvislosti s přepravou může dojít k poškození zásilky. Z našich zkušeností zde uvádíme postup při reklamaci 2 způsobů poškození, které mohou nastat.

 1. Balík je zjevně poškozen, případně jeví známky vyteklého obsahu: 

Zjevně poškozený balík doporučujeme našim zákazníkům nepřebírat vůbec od řidiče. Bude sepsán zápis o škodě. O této skutečnosti podejte neprodleně informaci (telefon, e-mail) do e-shopu wooddecorations.cz, resp. provozovatele internetového obchodu https://wooddecorations.cz/, info@wooddecorations.cz. 

2. Balík je zjevně nepoškozen 
- poškozený výrobek zjistíte, až po otevření balíku: 

• Máte 3 pracovní dny od doručení zásilky na nahlášení reklamace dodávky u přepravní společnosti. 
• Nahlášení reklamace u přepravní společnosti. 

Vždy musíte ponechat balík kompletní, pouze zamezte dalšímu zbytečnému poškození dalších výrobků (oddělte je od sebe) – pokud jde o vyteklý obsah poškozeného výrobku. Při návštěvě řidiče přepravní společnosti sepíšete zápis o škodě, přidáte vyplněný reklamační protokol, ponecháte si nepoškozené výrobky a poškozené předáte řidiči přepravní společnosti a neprodleně podáte informaci, viz bod 1.1. Bez vyplněného "zápisu o škodě" a "reklamačního protokolu" nebude reklamace uznána. 

Pravidla reklamace vadných výrobků

 Provozovatel internetového obchodu https://wooddecorations.cz/ odpovídá zákazníkovi, že zakoupené zboží nemá při převzetí vady. 

• V případě, že dodané zboží má vadu (například nefunkční výrobek, vada materiálu,...), může zákazník požadovat výměnu zboží, odstranění vady, a nebo výměnu vadné součásti. V případě poškození zboží vlivem přepravy je nutno postupovat dle podmínek uvedených v bodě "Reklamace zásilky poškozené při přepravě". tj. nahlásit reklamaci přepravní společnosti. 

• Provozovatel internetového obchodu https://wooddecorations.cz/ nenese odpovědnost za vady na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým běžným užíváním (nelze reklamovat výrobek, který je opotřeben obvyklým běžným užíváním). 

• Pokud zákazník sám způsobí vadu výrobku (například nesprávným používáním či zacházením s výrobkem), nemá nárok na bezplatné odstranění této vady, případně požadovat slevu. 

• V případě, že si zákazník chce ponechat zboží s vadou (v případě drobných vad toto neplatí) a netrvá na jejím odstranění, může požadovat přiměřenou slevu na toto zboží. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu provozovatel internetového obchodu https://wooddecorations.cz/ nemůže dodat nové zboží bez vady, vyměnit vadnou součást nebo zboží opravit. Tyto slevy provozovatel internetového obchoduhttps://wooddecorations.cz/ vždy s kupujícím individuálně. Odpovědnost za jiné vady trvá stále 24 měsíců, neboť nebyly rozpoznatelné již při převzetí a nebyla na ně spotřebiteli poskytnuta sleva. 

• Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Záruční doba u spotřebního zboží činí 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruční doba 24 měsíců se nevztahuje na dárky, které získal zákazník zdarma (bezplatně). Tyto produkty jsou bez záruky. 

• Vyměňujeme jen zboží stejného druhu a ve stejné ceně (v případě požadavku na výměnu jiného druhu zboží nebo jiné ceny, zboží nevyměníme, ale vystavíme dobropis na vrácené zboží). Definujte přesně zboží, které chcete vyměnit. Zboží pečlivě zabalte a s vyplněným reklamačním protokolem zašlete provozovateli e-shopu. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník právo vrácení peněz. 

• Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se provozovatel e-shopu se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Prodávající je však oprávněn reklamaci nezahájit, dokud nebude mít k dispozici vše, co k reklamaci potřebuje (části zboží, jiných podkladů apod.). Reklamace začíná běžet až tehdy, kdy spotřebitel dodá prodávajícímu výrobek, popř. poskytne jinou součinnost potřebnou k posouzení výrobku. 

• V případě vrácení zboží zákazníkem či poskytnutí slevy z nákupní ceny vystavujeme dobropis a částku po vyřízení reklamace zasíláme převodem na bankovní účet uvedený v reklamačním protokolu. 

• Zákazník má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. Společnost Provesta f.h.u. proplatí jen efektivně vynaložené náklady na přepravu vadného zboží zpět do sídla společnosti. Způsob odeslání vadného zboží zpět do sídla společnosti doporučujeme zákazníkům konzultovat s pracovníky internetového obchodu - zejména pokud se jedná o těžké, případně rozměrné zásilky (naši zaměstnanci mají možnost poslat k zákazníkovi našeho přepravce, který zásilku vyzvedne, případně poradit nejefektivnější způsob přepravy). 

Zákazník má nárok na úhradu nákladů spojených s dopravou pouze u oprávněné reklamace!!!

Reklamace a vrácené zboží zasílejte na adresu: Alexand Ivanov SPC S 428/69, 794 01 Krnov Česká
 republika
 Na zásilku viditelně uveďte „REKLAMACE“ (celý proces tímto urychlíme)
 Mail: info@wooddecorations.cz 
Reklamovanou zásilku neposílejte na dobírku (nebude přijata). 
Naše reklamační oddělení musí posoudit stav výrobku a zásilky a zahájit reklamační řízení (včetně míry případného opotřebení nebo oprávněnosti vaší reklamace).
Ke všem našim zákazníkům však přistupujeme férově a celý reklamační proces je u nás většinou mnohem kratší než je zákonná lhůta 30ti dnů od přijetí zboží. Jde nám o Vaši spokojenost a to, abyste se k nám s důvěrou vraceli.